ePlanet Sport

Sportski savez osoba s invaliditetom RI

Adresa
Verdijeva 11/3, Rijeka, Primorsko-goranska županija
Telefon
051/312-224
Fax
051/312-225
E-mail
[email protected]
Sportovi koje pratimo:
Kuglanje, Stolni tenis, Streljaštvo
Sportovi s kojima se aktivno bavimo:
Kuglanje, Stolni tenis, Streljaštvo
Ovaj je profil namijenjen osobama s invaliditetom

O nama

• razvoj i širenje sporta među osobama s invaliditetom
• razvoj sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom
• poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa
• promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom

Osnovne djelatnosti saveza
• usklađivanje aktivnosti svojih članica
• organizacija i provođenje natjecanja osoba s invaliditetom
• uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika
• promocija stručnog rada u sportu i skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom

Google mapa